تاریخچه شرکت:

 

شرکت دریاکوش در مهر ماه سال 1369 با گردهمایی تعدادی از متخصصین دریایی کشور به عنوان اولین شرکت غواصی و نجات تشکیل گردید و در آغاز کار، شناور سازی سوپر تانکر سنندج را که در لنگرگاه جزیره خارک غرق شده بود به عهده گرفت.

کشتی غرق شده به علت صدمات حاصله از انفجارات و پارگی های عدیده ، در زیر آب به دو نیم بریده شد و هر نیمه پس از شناورسازی به کارخانه مخصوص اوراق کردن کشتی ها در کشور پاکستان یدک شد .

لازم به توضیح است که موفقیت در اجرای این پروژه به عنوان خبری مهم در نشریات دریایی جهان درج گردید، زیرا اولاً دو شرکت سالویج صاحب نام اروپایی از این کشتی بازدید و آن را قابل شناورسازی ندانسته و پیشنهاد خرد کردن آن در زیر آب را مطرح نموده بودند، ثانیاً برای اولین بار چنین حرکتی توسط کشوری واقع در خاورمیانه انجام گردیده بود .

پس از انجام موفقیت امیز عملیات فوق فعالیت های شرکت در زمینه های گوناگون دریایی توسعه یافت .

 

 

 

خط مشی شرکت دریاکوش :

 

Subscribe to our newslater to inform the news

Gallery

Contact Us

  • آیکونSecond floor, No5, Seven alley, Sarafraz street, Shahid Beheshti street, Tehran
  • آیکونPost Box 15875-8555
  • آیکونThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • آیکون02188740860_2 - 02188740973_5
  • آیکون02188733641
بالا